Geen bloemen

…. maar een locomotrutfrantje!

Jules Deelder exposeerde in 2017 in de Kunsthal in Rotterdam. Hij maakte een aantal beelden van plastic afval. Deze man inspireert mij. Ik vind hem niet alleen leuk omdat hij zo heerlijk Rotterdams is. Er is veel meer…. hij is een echte rebel!

De rebel

Rebellie is voor mij spiritualiteit in haar zuiverste vorm. De rebel predikt niets. Eerbied voor de waarheid geeft de rebel zeggingskracht. Leven als rebel is niet persé ongehoorzaam, revolutionair of vol verzet. Niet-rebelse mensen leven misschien in gehoorzaamheid, en willen dat jij ook ergens aan gehoorzaamt. De botsing daarmee, maakt de rebel ogenschijnlijk tot iemand die daar tégen is. De rebel zelf is echter nergens voor of tegen. De rebel is gewoon wie die is. De rebel is vrij. Het contrast met de onvrijheid van anderen in de omgeving, dát maakt de vrije uitingen van de rebel tot opstandige statements. Of niet. De rebel is daar zelf niet op uit. Die voelt slechts de innerlijke drang om zich waarachtig uit te drukken.

Revolutionair fanatisme

Wij stellen ons als moderne mensen op velerlei manieren de vraag hoe we de weg moeten vinden. We denken in termen van maatschappelijke veranderingen, kantelingen, innovaties, we willen de bureaucratie omverwerpen en de spelregels wijzigen. We zoeken als gekken naar het hóe daarvan. Alsof er richtlijnen zouden bestaan, die we moeten zien te ontdekken, te onderwijzen en te volgen. De ‘grote verhalen’ hebben tot nu toe gefaald. Het feodalisme, socialisme, communisme, liberalisme… Op hun eigen manier, waren ze allemaal revolutionair en ze zijn allemaal mislukt omdat de mens hetzelfde is gebleven.

Tegenwoordig is ‘wees jezelf’ het grote verhaal. In dit neo-liberalisme gebeurt er echter niks nieuws. Het maakt ons tot de fanatiekelingen die we al waren. We maken onszelf er knetter gek mee. We proberen allemaal de beste leerling van de klas te zijn om de superheld te worden die de wereld kan redden.

Er is geen weg

Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? De antwoorden komen pas wanneer je beseft dat er helemaal geen weg is, en dat er ook nooit een weg is geweest. Dát inzicht verandert ons wel!

In werkelijkheid ben je jouw pad altijd aan het banen terwijl je loopt. Je weet nooit waar je op uit komt. De toekomst is een onbekend gebied zonder houvast. Dat boezemt angst in en vraagt moed. De uitspraak ‘dat de mensheid nog nooit op dit punt heeft gestaan’ geldt voor alle voorgaande generaties net zo hard als voor ons. De wereld heeft zich altijd al bevonden op de grens van het onbekende. We waren ons er alleen misschien niet zo van bewust. We weerden met onze grote voorspellende verhalen de angst voor het onbekende succesvol af en wisten op knappe wijze een illusie te wekken van een stabiele samenleving. Maar de illusie van de stabiliteit is er niet meer en we staan als collectief nu oog in oog met het onbekende.

Rechtstreeks

De rebel gaat dat aan. Die heeft geen weg die hij volgt. Wie een bepaalde weg volgt, is geen rebel. De rebel is moedig en dat is een kracht van het hart. Het enige dat ie daarmee tot z’n beschikking heeft, is een eigen gevoel voor richting.

Een van de belangrijkste redenen dat de grote politieke stromingen tot nu toe hebben gefaald, is dat liefde er niet mee gereguleerd kan worden. Het wezenlijke laat zich niet in de wereld brengen via procedures. Liefde kan niet normerend opgelegd worden. Onze spontane liefdevolle aard kan niet afgedwongen, noch georganiseerd worden.

De rebel leeft volgens zijn eigen natuur en stelt waarachtigheid als hoogste prioriteit. De rebel leeft vanuit een innerlijke onvermijdelijkheid, en kan daarmee wél in overeenstemming komen met liefde. De rebel laat haar vrij, leeft rechtstreeks en weet: liefde kan niet verplicht worden gesteld.

Spieken

Laten we samen de maakbaarheid te grave dragen. En als je dan tóch een houvast zoekt, laat het dan bij de liefde zijn. Spiek bij mensen waar je van houdt en die hun rebellie leven. Ontleen jezelf niet aan anderen maar kijk slechts de kunst af.

Het kan zijn dat je dan risico’s gaat nemen. Wees jezelf dan toegewijd. Graaf in jezelf en vindt die levensbron. Ga naar je centrum en acht het van de allergrootste waarde wat je daar aantreft. Wordt een rebel en steek zoveel mogelijk andere rebellen aan als waartoe jij in staat bent. Leer te leven in overeenstemming met je eigen licht. Hoe klein ook. Leer je weg te vinden in de onbekende toekomst. Weet dat die voorgoed onbekend zal blijven. Geef jezelf alle mogelijkheden, accepteer de uitdagingen en druk jezelf uit alsof je de eerste mens op aarde bent. In alle eerlijkheid. Dat is in mijn ogen de manier waarop jij een bijdrage bent, voor jezelf, voor de mensheid en voor de toekomst.

Bij mij mag je daartoe komen spieken en stoeien zoveel je maar wilt.

Ik spiek zelf in ieder geval graag bij Jules. En ik hou van locomotrutfantjes!

“Je zit wat te kloten en dan wordt het wat.”
Jules Deelder

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *