Van jouw systeem van herkomst

naar het systeem van de toekomst

School voor samen

Samenscholen

omdat leren alleen maar samen kan!

Op elke laatste vrijdagmiddag van de maand ben je welkom bij onze ‘Samenscholing’! Een initiatief van de ‘School voor Samen‘. Dat is een leercommunity voor sociale regeneratie – of anders gezegd – een groep mensen die zich inzet voor herstel van het sociale weefsel in eenvoud, waarheid en vertrouwen.

We zijn met zes doorgewinterde samenscholings-helden en hebben ons georganiseerd in een common: de kunst van helend samenspel voor een economisch gezonde en duurzame wereld. Ik & Jij maakt onderdeel uit van deze groep.

Wij stellen elke laatste vrijdagmiddag van de maand de tuin en de huiskamer open voor iedereen die deelnemer wil zijn van de common of wil kennismaken met die mogelijkheid.

Vroeger was het bevrijdend om voor jezelf te gaan werken.
Tegenwoordig is het bevrijdend om samen te kunnen werken.

Geen common zonder community

Deze vrijdagmiddagen kennen een ongedwongen sfeer. We nodigen je uit om verwikkeld te raken in wederzijdse uitwisseling van al het goede: plezier én ernst, hands-on klussen én denkkracht, levenskracht én ontspanning.
Niemand is ergens toe verplicht. Behalve dat we van elkaar vragen om jezelf in te brengen zoals je bent. Welkom met wat jou bezighoudt.
We willen het leven voelen zoals het is. We hebben er zin in om in elkaars leven aanwezig te zijn op een eenvoudige en menselijke manier. Omdat je genoeg bent. En omdat er genoeg is.

De School voor Samen is een relatie-practicum:
de oefening is jezelf in te brengen
en er samen uit te komen.

We willen de afscheiding vergeten tussen wat in onze samenleving steeds twee aparte en zelfs tegengestelde dingen zijn: mens versus natuur, individu versus collectief, vraag tegenover aanbod, de docent tegenover de leerling, enzovoort. Wij houden niet van de overal en alom aanwezige rolverdeling tussen een verkoper en een klant. We zijn liefhebbers van samenspel en evenwichtige uitwisseling tussen mensen.

• Werken aan jezelf
• Delen met elkaar
• Samen met de Aarde

De realiteit is niet hard,
ons maatschappelijke spel is hard.

De terugkeer naar het speelplein

In de School voor Samen spelen we de gemeenschap
als grondslag voor de samenleving van de toekomende tijd.

We gaan de wereld niet verbeteren en ook niet hard werken. Om in een eco-systemisch perspectief te kunnen groeien, gaat het in eerste instantie om de vraag hoe je in jezelf, je deelnemerschap en in je werking ontspant, hoe je handelwijze vredig en waarachtig wordt. Hoe de dingen in de natuurlijke ordening komen. Dat herinneren we ons allemaal zodra we weer gaan spelen: hoe je vertrouwt op het essentiële, het kleinschalige en op het kwalitatieve.

We koesteren dat en stellen dat boven ambities van maatschappelijke impact en schaalvergroting. We vertrouwen op de natuurwetten van ‘genoeg’ en wederkerigheid, op de kracht van worteling en inbedding, op het leven zelf.
De imprints die je opdoet tijdens onze gezamenlijke reis, voeden je identiteit en helpen je om te ontspannen in jezelf, in wat je van nature bent. En als dit nieuwe kracht geeft voor wat je te doen hebt in de samenleving op economisch en sociaal vlak, dan juichen we dat toe. 

Je kunt niet buiten de werkelijkheid staan, of alleen toekijken.
Wanneer je er bent, spreek je met je aanwezigheid.
Zo zeg je altijd meer dan je weet.

Meedoen is de kunst!

Doe je mee?

Elke laatste vrijdag van de maand
13:15 inloop – als je bijvoorbeeld je eigen lunch ter plekke wilt eten dan kan dat.
13:30 inbreng – we starten plenair en wisselen uit welke vraag je vandaag aan jezelf stelt
14:00 begin – je gaat klussen, in de tuin werken, relaxen, koken, je creatief uiten …..
17:00 integratie – we eten iets van de ingrediënten uit de tuin en wisselen ervaringen uit.

Laat ons uiterlijk een paar dagen van te voren weten of je komt (+dieetwensen) in verband met de maaltijd. Het is heel fijn als je ook iets wilt meebrengen om bij de maaltijd te serveren.

We hopen je te mogen begroeten!
Inge Knoope
Ilona Walraven
Mathijs Kalmeijer
Jayne Slot
Inno Kock-Wouters
Paula de Loor-Meermans

Als je nog meer wilt lezen over de visie van waaruit Ik & Jij deelneemt aan de School voor Samen, klik dan op onderstaande button:

Onze diepste menselijkheid is onze hoogste collectieve mogelijkheid

Het gebeurt allemaal in de ontmoeting.
Neem daarom contact op.
Wij ontmoeten elkaar daar waar we nu zijn.