Leren,

dat kan je alleen maar samen doen!

Verder met elkaar

Oplaadstation voor mensen met leerhonger

Eendaagse leerwerkgroep voor procesbegeleiders en coaches

Jij hebt een systemische achtergrond en hebt behoefte aan nieuwe input. Dat mag enerzijds over jou gaan en anderzijds over de wereld waarin je werkt en leeft. Je hebt ervaring met het systemisch werk, en zoekt naar iets wat jou kan voeden.

Jij wilt bijtanken en er niet helemaal alleen voor staan. Je bent op zoek naar gelijkgestemden om elkaar vakoverstijgend te treffen. Je wilt je horizon blijvend verbreden en je wilt verrast worden. Je wilt je beter kunnen oriënteren in een verwarrende wereld.

Jij bent eigenlijk altijd op zoek naar de diepre essenties van menszijn, waarover je enige kennis hebt en zo links en rechts ook je intuïties hebt, die je op de proef wilt stellen.

Jij ziet dat er systeemkrachten werken in de sociale werkelijkheid en je voelt dat er een manier is om daarmee te werken. Je wilt verder gesterkt worden in dat inzicht. Je ziet ook dat je de complexe sociale werkelijkheid kunt leren ordenen in eenvoudige categorieën, zonder te simplificeren. Jij ziet jezelf groeien en je sociale intelligentie uiteindelijk ontwikkelen tot een evenwichtig, constructief en dienstbaar niveau.

Praktisch

Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen
Tijden: 10.00 – 17.00 uur
Thema: De eerstvolgende keer gaat het over de manier waarop het systemisch werk
en non-dualiteit compatibel met elkaar zijn. Daar komen we op via de
verduurzaamde versie van de Creatiespiraal
Datum: nog nader te bepalen
Kosten: €200,- exclusief BTW
Deelnemers: Maximaal 10 personen

De verduurzaming
van de Creatiespiraal

creatiespiraal afscheid marinus2 kopie

Eendaagse workshop najaar ’23

Hoe zijn systemisch werk
en non dualiteit compatibel met elkaar?

Al weer enige tijd geleden beloofde ik mezelf dat ik de Creatiespiraal zou verduurzamen – een populair managementboek van eind negentiger jaren van de hand van mijn broer, Marinus Knoope. Ik ervaar zijn werk als een verhaal met een briljante kiem. Het bevat een essentie over het menselijk scheppend vermogen, maar die was in zijn tijd nog helemaal gedrenkt in een zeer optimistische tijdgeest van maakbaarheid.
Ondertussen zijn we een kwart eeuw verder en is er het een en ander tegengevallen. Wat is er nou zo moeilijk aan dat menselijk scheppend vermogen? En wat is nou die kiem?
Met mijn zelfgekozen opdracht ging ik op pad. Tot mijn verassing kwam ik steeds meer uit op de inzichten die door verschillende wijze mensen in de wereld zijn gebracht onder de noemer van non-dualiteit. Dat opent de weg naar een type leiderschap waarbij we ons van nature ingebouwde morele kompas beschikbaar krijgen.
Ik neem je graag mee om mijn bevindingen met je te delen. Het een en ander kan naar mijn idee namelijk wel ergens toe leiden. Ik meen te zien hoe we het systemisch werk en de Creatiespiraal kunnen gebruiken als een soort practicum in moreel leiderschap. Wat dat jou vermoedelijk zal opleveren is een scherper onderscheidingsvermogen tussen een verouderd systeem en het nieuwe paradigma. Een onderscheidingsvermogen dat helpt om mode en essentie uit elkaar te halen. Lees er hier ook nog wat meer over.

Aanmelden of informatie vragen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam
Privacy*

Heb je niet gevonden wat je zocht? Kijk dan eens naar…

systeemopstellingen

Vind de weg naar binnen

Workshops met open inschrijving

VERDER MET JEZELF

Zelfontwikkeling voor roergangers

Doorgaande procesgroep voor persoonlijke ontwikkeling

VERDER MET DE WERELD

Onderzoeksgroep voor wegbereiders

Maandelijkse reflectie op dagelijks werk.

verder als begeleider

Ontwikkelkunst – leerweg systemisch begeleiderschap

Een- of meerjarige vormingsweg