Hallo bezoeker.
Wat fijn dat je er bent!

Met veel interesse ga ik de ontmoeting met jou aan.
Ik heb bij voorbaat al diep respect voor jouw reis en sta graag samen stil, bij wat daar essentieel in is. Laat ons met geduld, aandacht, enthousiasme en wat humor het dagelijks leven inzichtelijker maken, terwijl ieder van ons vaart op het eigen innerlijke kompas.

Volg Inge op Instagram

Wie ben ik?

Wat zal ik zeggen? Ik ben geboren vlak ná de babyboomers, ben opgegroeid in Rotterdam (op Zuid), heb sociale wetenschappen gestudeerd, ben getrouwd en moeder van twee en woon in de eerste eco wijk van Nederland. Maar wie ben ik?

Anderen beschrijven me als stevig, warm, geaard, goedlachs en aangenaam in de omgang. Van degenen die met me gewerkt hebben, zullen er tegelijkertijd velen zijn die voor de woorden eigenwijs, kraakhelder en onontkoombaar kiezen om de kracht aan te duiden waarmee ik contact aanga.

Met een achtergrond in het ‘Emotioneel Lichaamswerk’ en de ‘Methodiek Transcendente functie van Lichaamstaal en Intonatie’ heb ik voldoende toegang gekregen tot de diepte van mijn eigen binnenwereld om daarin niet snel de weg meer kwijt te raken. Met het systemisch werk heb ik nu 20 jaar werkervaring.

Men zegt dat ik de gave heb om een veilige sfeer te creëren waardoor jij ook mee durft, in jouw eigen diepten. Mensen ervaren in mijn bijzijn een grote dragende kracht, waardoor ze eerlijker worden en bereid zijn meer van zichzelf te laten zien. En als je er om vraagt, zal ik je altijd proberen bij te staan om aan het licht te brengen wat je op dit moment nodig hebt om in te zien.

Ik word ook als een precies, principieel en origineel denker ervaren. Een filosoof. Ik vind het leuk om datgene wat gezegd wil worden, te vangen in woorden. Als het moet, leg ik kernachtig op tafel waar het om gaat. Volgens mensen om me heen, maakt me dat tot leraar. Het schijnt zo te zijn dat ik talloze verassende verbanden zie in de wereld, die anderen niet zomaar zien. Vandaaruit wil ik je graag mijn begeleiding aanbieden.
Ik leer je graag om op een bepaalde manier te kijken, en relaties te doorzien. Ik ervaar mijzelf echter op generlei wijze eigenaar van de lessen, of van enige conceptuele inhoud. Ik ervaar mijn leerling-meesterschap niet als iets wat ik persoonlijk kan nemen of mij mag toe eigenen. De kennis die we in ons samenspel kunnen verwerven, is altijd van het leven zelf.

Ik streef er naar om de link te leggen tussen persoonlijke groei en dynamieken in groepen, relaties en gemeenschappen en ik verhoud me op die manier met de roep uit de samenleving tot systeemverandering.

Wacht even …
‘systeemverandering’ en ‘systemisch werk’
hoe passen die twee bij elkaar?

Systemisch werk gaat over innerlijke processen van groei, heling en persoonlijke ontwikkeling. De term wordt echter steeds vaker gebruikt door mensen die het daar helemaal niet over hebben. Zij hebben een ‘systeemverandering’ voor ogen en pleiten voor verandering van ‘de systeemwereld’. Dat gaat over structuren en sociaal politieke spelregels die uitgeoefend worden door instellingen en organisaties. Met de systeemwereld bedoelen we de culturele samenhang tussen economie, politiek, technologie, onderwijs, wetenschap en gezondheidszorg. 
 
Toch opent zich hier een logische weg. Om systeemverandering te bewerkstelligen weten we inmiddels dat we als persoon eigenlijk de diepte in moeten, om te zoeken naar de werking van bewustzijn, bezieling en liefde. Op zoek naar de bronnen van de grote verhalen, waarmee we elkaar kunnen vertellen hoe het leven zélf werkt. In onze binnenwereld hebben we toegang tot die diepere bronnen, van waaruit we de meer technisch werkzame bestanddelen van een duurzame samenleving ook daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen brengen.

Het systemisch werk is daardoor niet langer uitsluitend een instrument voor persoonlijke groei of therapie, maar is ook behulpzaam voor processen van besturing en inrichting van de maatschappij. We weten inmiddels dat systeemverandering onmogelijk is zonder persoonlijke groei. 

Leerproces

En voilà: hier ligt mijn zelfgekozen opdracht van waaruit ik al jaren onderzoek doe. Ik ben van huis uit een sociaal wetenschapper die de weg kwijt raakte in de tachtiger jaren, toen economisering en automatisering het aller belangrijkste werden gevonden voor de vooruitgang van Nederland. Veilig onderdak bij mezelf vond ik júist door persoonlijk werk.

De lessen die ik daaruit leerde, zijn een belangrijke inspiratiebron en mijn eigen ervaringen geven grond aan het werken met mensen. Ik heb steeds omgevingen gezocht van vernieuwers en pioniers, om te begrijpen hoe werkelijke vernieuwing nou eigenlijk in z’n werk gaat en om over mijn eigen leerproces met anderen te kunnen uitwisselen. 

En ik heet je welkom, en nodig je uit om ook jouw persoonlijke ontwikkeling te zien als essentieel en relevant voor onze gezamenlijke toekomst.

Wat je ziet 
hangt nooit van de omstandigheden af
maar vanwaar je kijkt

Podcast Felix Erkelens in gesprek met Inge Knoope