Ontwikkelkunst

Verduurzaming van de Creatiespiraal

Het is in jou gesetteld dat je kunt leven vanuit je passie. Je hebt bijvoorbeeld ooit het boekje De Creatiespiraal gelezen of iets anders heeft je verlangen aangewakkerd naar een meer vervullende toekomst. Veel mensen zijn in de afgelopen decennia hun persoonlijke ontwikkeling aangegaan door feitelijke ondernemingen en projecten aan te pakken. Het is zelfs redelijk normaal geworden om je dromen waar te willen maken. Je zoekt daarbij zelf steeds naar dat wat jou helpt op jouw 'weg van wens naar werkelijkheid'.

Het geloof dat die weg bestaat, is diep doorgedrongen in je hoofd, hart en handelwijzen. En we vinden er ook steeds nieuwe taal voor. Wat vroeger een fantasie was, heeft nu de status van een toekomstvisie. En waar je vroeger in alle bescheidenheid nog zei dat je misschien een persoonlijke wens koesterde, heb je het tegenwoordig openlijk over je bestemming.

En je hebt ontdekt dat je in een doorgaande ontwikkeling bent gekomen. Een belangrijke motor voor vernieuwing van de samenleving kreeg daarmee de nodige brandstof, namelijk: de bezielde drijfveren van talloze individuele mensen zoals jij. En al die individuele mensen hebben elkaar steeds meer nodig. Het komt nu aan op samenwerking. Tussen mensen, maar ook met de rest van de natuur.

Naar een circulair mens- en wereldbeeld

We zijn aan het leren dat we onze diepste wensen slechts in samenspel met anderen - en al het andere - kunnen realiseren. Dit blijkt de opmaat te zijn naar het next level: ontwikkelkunst. Dat is zowel een levensfilosofie als een universele routekaart voor creatieve ontwikkeling, bewustwording en maatschappelijk ondernemerschap.

De kern blijft dat er een natuurlijke weg is van wens naar werkelijkheid maar die weg bewandelen we niet als losstaand individu. Het helpt om in te zien hoe persoonlijke ontwikkeling vervlochten is met die van collectieven: van de groepen waartoe je behoort, van de cultuur, je familie, van de natuur en van de aarde als zodanig. Dan gaat het over de interactie tussen het deel en het geheel. Je bent weliswaar zelf het vertrekpunt maar 'ieder voor zich' is niet aan de orde. Identiteit is mede bepaald door een plek in het grotere geheel. Het gaat er om de juiste plek in te nemen.

De Creatiespiraal bracht velen op het pad van zelfverwerkelijking. Het systemisch werk biedt een verdiepende ontwikkeling om dat in afstemming te doen met je omgeving. Gecombineerd kan het ons helpen om tot een harmonische cultuur te komen van communicatieve zelfsturing en sociale regeneratie.

Zoals er een natuurlijke weg bestaat van kind naar volwassenheid, zo is er uiteindelijk ook een natuurlijke weg van kwetsbare samenlevingen naar stabiele gemeenschappen.

Meer weten?

Kies hier waar je meer informatie over wilt:

inge knoope

De Creatiespiraal


Klik hier voor de website van

decreatiespiraal.nl
inge knoope

De School voor Samen


Klik hier voor de website van

schoolvoorsamen.nl